​Pågående projekt Hösten 2017

  Kv. Borrsnäckan, Malmö. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Kv. Pedalvagnen, Malmö. Nybyggnation, tak och fasadarbete. 

  Kv. Sandhammaren 4 Etapp 2, Kävlinge. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Kv. Munin, Hyllie Malmö. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Kv. Stjärnehus, Ribersborg Malmö. takarbete.

  Kv. Kölen, Limhamn. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Tankloket, Limhamn. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Mårtenstorget, Lund. Renovering, takarbete.

  Kv. Båghallarna, Malmö. Renovering & Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Dalslundskolan, Åkarp. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

  Triangeln, Malmö. Renovering. fasadarbete.

  Kv. Jägaren. Fönsterinklädnader.

 

       

Malmö Byggnadsplåtslageri AB

Staffanstorpsv. 113 A - 232 61 Arlöv

Tel. 040-43 42 43 - Mail: info@malmobyggnadsplat.se

Du hittar oss även på facebook