​Pågående projekt Q1 2018

 ​

Otto Magnusson Bygg - Kv. Borrsnäckan, Malmö. Nybyggnation, tak och fasadarbete.   

Otto Magnusson Bygg- Kv. Munin, Hyllie Malmö. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

Otto Magnusson Service - Kv. Stjärnehus, Ribersborg Malmö. takarbete.

Veidekke - Kv. Kölen, Limhamn. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

Veidekke - Kv. Tankloket, Limhamn. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

MVB Syd - Kv. Båghallarna, Malmö. Renovering & Nybyggnation, tak och fasadarbete.

Servicekuben AB - Dalslundskolan, Åkarp. Nybyggnation, tak och fasadarbete.

Team Skåne Bygg AB - Kv. Jägaren, Malmö. Renovering, fönsterbyte.

Erlandsson Bygg AB - P&G Virkeslager, Södra Sanby. Nybygg, Takavvattning och garneringsarbeten.

Erlandsson Bygg AB - Kontorshotell Borgeby. Nybyggnation, tak och fasadarbete

Team Skåne Bygg AB - Bäckagårds IP, Malmö. Nybyggnation av omklädningsrum, tak och fasadarbete.

HA Bygg - Kv. Tankloket, Limhamn. Nybyggnation av förskola, tak och fasadarbete.

HA Bygg - Kv. Tankloket, Limhamn. Nybyggnation av skola, tak och fasadarbete.

Peab - Bara Centrum, Bara. Nybyggnation av flerfamiljshus, tak och fasadarbete.

 

ByggCirkeln AB - Service arbeten.

Team Skåne Bygg AB - Service arbeten.

Hoff Entreprenader AB - Service arbeten.

Takmontören Malmö AB - Service arbeten.

Malmö Byggnadsplåtslageri AB

Staffanstorpsv. 113 A - 232 61 Arlöv

Tel. 040-43 42 43 - Mail: info@malmobyggnadsplat.se

Du hittar oss även på facebook