​ByggnadsPlåtslageri


​Våra tjänster

​- Alla förekommande plåtslageriarbeten på tak och fasad.

​- Serviceavtal med fastighetsbolag där vi kontrollerar och underhåller tak.

- Servicearbeten till byggfirmor och privatpersoner.​

- Tillverkning av plåtdetaljer för egen montering.

- Snöskottning på tak. Vi är licensierade snöskottare, godkända av försäkringsbolagen.

Se våra kundreferenser eller kontakta oss här.

Malmö Byggnadsplåtslageri AB

Staffanstorpsv. 113 A - 232 61 Arlöv

Tel. 040-43 42 43 - Mail: info@malmobyggnadsplat.se

Du hittar oss även på facebook