Våra tjänster

  • Alla förekommande plåtslageriarbeten på tak
  • Serviceavtal med fastighetsbolag
  • Servicearbeten till byggfirmor och privat
  • Tillverkning av plåtdetaljer för egen montering 
  • Snöskottning på tak.


© Copyright Malmö Byggnadsplåtslageri AB