Vår bakgrund

Företaget grundades 1976 av Bo Hallberg och Gert Karlsson. Verksamheten startade i en liten källarlokal på Eriksfält i Malmö. 1979 flyttade företaget till större lokaler i Sege By i Burlövs kommun. Företagets verksamhet bestod då av legotillverkning till industrin samt Byggnadsplåtslageriarbeten till privatpersoner och byggföretag.
Idag består verksamheten i stort av Byggnadsplåt.

Företaget ägs av Magnus Hallberg, Mats Olsson och Björn Frank.
Vår affärsidé är att sträva efter att vara en komplett leverantör inom byggnadsplåt där kvalitet på tjänst och produkt skall vara ledordet för den framgångsfaktor som vi ska uppnå för att behålla våra kunder, och detta kommer i sin tur att skapa nya affärer och nya kunder.
Vi tillhandahåller alla inom byggnadsplåt förekommande arbeten. Både reparation och nybyggen. Vi tillverkar även plåtprofiler både till företag och privatpersoner för egen montering. Verkstaden består av moderna maskiner med anpassning till de krav som ställs idag.

Mats - Björn - Magnus

Malmö Byggnadsplåtslageri Teamet

© Copyright Malmö Byggnadsplåtslageri AB